language:

 

Formy wtryskowe:
 
 
 
Wykonujemy profesjonalne formy wtryskowe we własnej narzędziowni wg indywidualnych zapotrzebowań klienta
 
od mikroform do 400 kg.
 
Gwarantujemy dożywotni serwis wykonanych form przy zleconej nam produkcji na tych formach.
 
 
Formy zlecone do produkcji również bezpłatnie serwisujemy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRS nr. 0000148913
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokosć kapitału zakładowego: 2 343 500,00zł