language:

  

Napisz do nas
 
PPH „TOMA” Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 57
97-200 Tomaszów Maz.                                   NIP   773 000 93 07
 
 
 
 
 
 
 
Telefony:             (044) 724 50 43 -Sekretariat                TEL/FAX (044) 724 23 19
 

 PREZES ZARZĄDU          Tadeusz Jakubczyk           

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA   Maria Lasota              
 

       

 

      Dział Handlowy  

 
       REF. DS. MARKETINGU                           Przemysław Kuta                 p.kuta@pphtoma.pl     516 025 758 

 

      STARSZY REF. DZIAŁU HANDLOWEGO      Michał Orłowski               m.orlowski@pphtoma.pl      

           

    EKSPORT I OBSŁUGA SEKRETARIATU              Dorota Sobczyk                  biuro@pphtoma.pl    

 Imię:
Email:
Treść:

KRS nr. 0000148913
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokosć kapitału zakładowego: 2 343 500,00zł