language:
Niedostępne w polskiej wersji
KRS nr. 0000148913
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokosć kapitału zakładowego: 2 343 500,00zł